ASCII Table

<th class="column-2">
 Hex
</th>

<th class="column-3">
 Binary
</th>

<th class="column-4">
 HTML
</th>

<th class="column-5">
 Char
</th>

<th class="column-6">
 Description
</th>
<td class="column-2">
</td>

<td class="column-3">
</td>

<td class="column-4">
 &#0;
</td>

<td class="column-5">
 NUL
</td>

<td class="column-6">
 Null
</td>
<td class="column-2">
 1
</td>

<td class="column-3">
 1
</td>

<td class="column-4">
 &#1;
</td>

<td class="column-5">
 SOH
</td>

<td class="column-6">
 Start of Header
</td>
<td class="column-2">
 2
</td>

<td class="column-3">
 10
</td>

<td class="column-4">
 &#2;
</td>

<td class="column-5">
 STX
</td>

<td class="column-6">
 Start of Text
</td>
<td class="column-2">
 3
</td>

<td class="column-3">
 11
</td>

<td class="column-4">
 &#3;
</td>

<td class="column-5">
 ETX
</td>

<td class="column-6">
 End of Text
</td>
<td class="column-2">
 4
</td>

<td class="column-3">
 100
</td>

<td class="column-4">
 &#4;
</td>

<td class="column-5">
 EOT
</td>

<td class="column-6">
 End of Transmission
</td>
<td class="column-2">
 5
</td>

<td class="column-3">
 101
</td>

<td class="column-4">
 &#5;
</td>

<td class="column-5">
 ENQ
</td>

<td class="column-6">
 Enquiry
</td>
<td class="column-2">
 6
</td>

<td class="column-3">
 110
</td>

<td class="column-4">
 &#6;
</td>

<td class="column-5">
 ACK
</td>

<td class="column-6">
 Acknowledge
</td>
<td class="column-2">
 7
</td>

<td class="column-3">
 111
</td>

<td class="column-4">
 &#7;
</td>

<td class="column-5">
 BEL
</td>

<td class="column-6">
 Bell
</td>
<td class="column-2">
 8
</td>

<td class="column-3">
 1000
</td>

<td class="column-4">
 &#8;
</td>

<td class="column-5">
 BS
</td>

<td class="column-6">
 Backspace
</td>
<td class="column-2">
 9
</td>

<td class="column-3">
 1001
</td>

<td class="column-4">
 &#9;
</td>

<td class="column-5">
 HT
</td>

<td class="column-6">
 Horizontal Tab
</td>
<td class="column-2">
 0A
</td>

<td class="column-3">
 1010
</td>

<td class="column-4">
 &#10;
</td>

<td class="column-5">
 LF
</td>

<td class="column-6">
 Line Feed
</td>
<td class="column-2">
 0B
</td>

<td class="column-3">
 1011
</td>

<td class="column-4">
 &#11;
</td>

<td class="column-5">
 VT
</td>

<td class="column-6">
 Vertical Tab
</td>
<td class="column-2">
 0C
</td>

<td class="column-3">
 1100
</td>

<td class="column-4">
 &#12;
</td>

<td class="column-5">
 FF
</td>

<td class="column-6">
 Form Feed
</td>
<td class="column-2">
 0D
</td>

<td class="column-3">
 1101
</td>

<td class="column-4">
 &#13;
</td>

<td class="column-5">
 CR
</td>

<td class="column-6">
 Carriage Return
</td>
<td class="column-2">
 0E
</td>

<td class="column-3">
 1110
</td>

<td class="column-4">
 &#14;
</td>

<td class="column-5">
 SO
</td>

<td class="column-6">
 Shift Out
</td>
<td class="column-2">
 0F
</td>

<td class="column-3">
 1111
</td>

<td class="column-4">
 &#15;
</td>

<td class="column-5">
 SI
</td>

<td class="column-6">
 Shift In
</td>
<td class="column-2">
 10
</td>

<td class="column-3">
 10000
</td>

<td class="column-4">
 &#16;
</td>

<td class="column-5">
 DLE
</td>

<td class="column-6">
 Data Link Escape
</td>
<td class="column-2">
 11
</td>

<td class="column-3">
 10001
</td>

<td class="column-4">
 &#17;
</td>

<td class="column-5">
 DC1
</td>

<td class="column-6">
 Device Control 1
</td>
<td class="column-2">
 12
</td>

<td class="column-3">
 10010
</td>

<td class="column-4">
 &#18;
</td>

<td class="column-5">
 DC2
</td>

<td class="column-6">
 Device Control 2
</td>
<td class="column-2">
 13
</td>

<td class="column-3">
 10011
</td>

<td class="column-4">
 &#19;
</td>

<td class="column-5">
 DC3
</td>

<td class="column-6">
 Device Control 3
</td>
<td class="column-2">
 14
</td>

<td class="column-3">
 10100
</td>

<td class="column-4">
 &#20;
</td>

<td class="column-5">
 DC4
</td>

<td class="column-6">
 Device Control 4
</td>
<td class="column-2">
 15
</td>

<td class="column-3">
 10101
</td>

<td class="column-4">
 &#21;
</td>

<td class="column-5">
 NAK
</td>

<td class="column-6">
 Negative Acknowledge
</td>
<td class="column-2">
 16
</td>

<td class="column-3">
 10110
</td>

<td class="column-4">
 &#22;
</td>

<td class="column-5">
 SYN
</td>

<td class="column-6">
 Synchronize
</td>
<td class="column-2">
 17
</td>

<td class="column-3">
 10111
</td>

<td class="column-4">
 &#23;
</td>

<td class="column-5">
 ETB
</td>

<td class="column-6">
 End of Transmission Block
</td>
<td class="column-2">
 18
</td>

<td class="column-3">
 11000
</td>

<td class="column-4">
 &#24;
</td>

<td class="column-5">
 CAN
</td>

<td class="column-6">
 Cancel
</td>
<td class="column-2">
 19
</td>

<td class="column-3">
 11001
</td>

<td class="column-4">
 &#25;
</td>

<td class="column-5">
 EM
</td>

<td class="column-6">
 End of Medium
</td>
<td class="column-2">
 1A
</td>

<td class="column-3">
 11010
</td>

<td class="column-4">
 &#26;
</td>

<td class="column-5">
 SUB
</td>

<td class="column-6">
 Substitute
</td>
<td class="column-2">
 1B
</td>

<td class="column-3">
 11011
</td>

<td class="column-4">
 &#27;
</td>

<td class="column-5">
 ESC
</td>

<td class="column-6">
 Escape
</td>
<td class="column-2">
 1C
</td>

<td class="column-3">
 11100
</td>

<td class="column-4">
 &#28;
</td>

<td class="column-5">
 FS
</td>

<td class="column-6">
 File Separator
</td>
<td class="column-2">
 1D
</td>

<td class="column-3">
 11101
</td>

<td class="column-4">
 &#29;
</td>

<td class="column-5">
 GS
</td>

<td class="column-6">
 Group Separator
</td>
<td class="column-2">
 1E
</td>

<td class="column-3">
 11110
</td>

<td class="column-4">
 &#30;
</td>

<td class="column-5">
 RS
</td>

<td class="column-6">
 Record Separator
</td>
<td class="column-2">
 1F
</td>

<td class="column-3">
 11111
</td>

<td class="column-4">
 &#31;
</td>

<td class="column-5">
 US
</td>

<td class="column-6">
 Unit Separator
</td>
<td class="column-2">
 20
</td>

<td class="column-3">
 100000
</td>

<td class="column-4">
 &#32;
</td>

<td class="column-5">
 space
</td>

<td class="column-6">
 Space
</td>
<td class="column-2">
 21
</td>

<td class="column-3">
 100001
</td>

<td class="column-4">
 &#33;
</td>

<td class="column-5">
 !
</td>

<td class="column-6">
 Exclamation mark
</td>
<td class="column-2">
 22
</td>

<td class="column-3">
 100010
</td>

<td class="column-4">
 "
</td>

<td class="column-5">
 "
</td>

<td class="column-6">
 Double quote
</td>
<td class="column-2">
 23
</td>

<td class="column-3">
 100011
</td>

<td class="column-4">
 &#35;
</td>

<td class="column-5">
 #
</td>

<td class="column-6">
 Number
</td>
<td class="column-2">
 24
</td>

<td class="column-3">
 100100
</td>

<td class="column-4">
 &#36;
</td>

<td class="column-5">
 $
</td>

<td class="column-6">
 Dollar sign
</td>
<td class="column-2">
 25
</td>

<td class="column-3">
 100101
</td>

<td class="column-4">
 &#37;
</td>

<td class="column-5">
 %
</td>

<td class="column-6">
 Percent
</td>
<td class="column-2">
 26
</td>

<td class="column-3">
 100110
</td>

<td class="column-4">
 &
</td>

<td class="column-5">
 &
</td>

<td class="column-6">
 Ampersand
</td>
<td class="column-2">
 27
</td>

<td class="column-3">
 100111
</td>

<td class="column-4">
 '
</td>

<td class="column-5">
</td>

<td class="column-6">
 Single quote
</td>
<td class="column-2">
 28
</td>

<td class="column-3">
 101000
</td>

<td class="column-4">
 &#40;
</td>

<td class="column-5">
 (
</td>

<td class="column-6">
 Left parenthesis
</td>
<td class="column-2">
 29
</td>

<td class="column-3">
 101001
</td>

<td class="column-4">
 &#41;
</td>

<td class="column-5">
 )
</td>

<td class="column-6">
 Right parenthesis
</td>
<td class="column-2">
 2A
</td>

<td class="column-3">
 101010
</td>

<td class="column-4">
 &#42;
</td>

<td class="column-5">
 *
</td>

<td class="column-6">
 Asterisk
</td>
<td class="column-2">
 2B
</td>

<td class="column-3">
 101011
</td>

<td class="column-4">
 &#43;
</td>

<td class="column-5">
 #ERROR!
</td>

<td class="column-6">
 Plus
</td>
<td class="column-2">
 2C
</td>

<td class="column-3">
 101100
</td>

<td class="column-4">
 &#44;
</td>

<td class="column-5">
 ,
</td>

<td class="column-6">
 Comma
</td>
<td class="column-2">
 2D
</td>

<td class="column-3">
 101101
</td>

<td class="column-4">
 &#45;
</td>

<td class="column-5">
 -
</td>

<td class="column-6">
 Minus
</td>
<td class="column-2">
 2E
</td>

<td class="column-3">
 101110
</td>

<td class="column-4">
 &#46;
</td>

<td class="column-5">
 .
</td>

<td class="column-6">
 Period
</td>
<td class="column-2">
 2F
</td>

<td class="column-3">
 101111
</td>

<td class="column-4">
 &#47;
</td>

<td class="column-5">
 /
</td>

<td class="column-6">
 Slash
</td>
<td class="column-2">
 30
</td>

<td class="column-3">
 110000
</td>

<td class="column-4">
 &#48;
</td>

<td class="column-5">
</td>

<td class="column-6">
 Zero
</td>
<td class="column-2">
 31
</td>

<td class="column-3">
 110001
</td>

<td class="column-4">
 &#49;
</td>

<td class="column-5">
 1
</td>

<td class="column-6">
 One
</td>
<td class="column-2">
 32
</td>

<td class="column-3">
 110010
</td>

<td class="column-4">
 &#50;
</td>

<td class="column-5">
 2
</td>

<td class="column-6">
 Two
</td>
<td class="column-2">
 33
</td>

<td class="column-3">
 110011
</td>

<td class="column-4">
 &#51;
</td>

<td class="column-5">
 3
</td>

<td class="column-6">
 Three
</td>
<td class="column-2">
 34
</td>

<td class="column-3">
 110100
</td>

<td class="column-4">
 &#52;
</td>

<td class="column-5">
 4
</td>

<td class="column-6">
 Four
</td>
<td class="column-2">
 35
</td>

<td class="column-3">
 110101
</td>

<td class="column-4">
 &#53;
</td>

<td class="column-5">
 5
</td>

<td class="column-6">
 Five
</td>
<td class="column-2">
 36
</td>

<td class="column-3">
 110110
</td>

<td class="column-4">
 &#54;
</td>

<td class="column-5">
 6
</td>

<td class="column-6">
 Six
</td>
<td class="column-2">
 37
</td>

<td class="column-3">
 110111
</td>

<td class="column-4">
 &#55;
</td>

<td class="column-5">
 7
</td>

<td class="column-6">
 Seven
</td>
<td class="column-2">
 38
</td>

<td class="column-3">
 111000
</td>

<td class="column-4">
 &#56;
</td>

<td class="column-5">
 8
</td>

<td class="column-6">
 Eight
</td>
<td class="column-2">
 39
</td>

<td class="column-3">
 111001
</td>

<td class="column-4">
 &#57;
</td>

<td class="column-5">
 9
</td>

<td class="column-6">
 Nine
</td>
<td class="column-2">
 3A
</td>

<td class="column-3">
 111010
</td>

<td class="column-4">
 &#58;
</td>

<td class="column-5">
 :
</td>

<td class="column-6">
 Colon
</td>
<td class="column-2">
 3B
</td>

<td class="column-3">
 111011
</td>

<td class="column-4">
 &#59;
</td>

<td class="column-5">
 ;
</td>

<td class="column-6">
 Semicolon
</td>
<td class="column-2">
 3C
</td>

<td class="column-3">
 111100
</td>

<td class="column-4">
 <
</td>

<td class="column-5">
 <
</td>

<td class="column-6">
 Less than
</td>
<td class="column-2">
 3D
</td>

<td class="column-3">
 111101
</td>

<td class="column-4">
 &#61;
</td>

<td class="column-5">
 #ERROR!
</td>

<td class="column-6">
 Equality sign
</td>
<td class="column-2">
 3E
</td>

<td class="column-3">
 111110
</td>

<td class="column-4">
 >
</td>

<td class="column-5">
 >
</td>

<td class="column-6">
 Greater than
</td>
<td class="column-2">
 3F
</td>

<td class="column-3">
 111111
</td>

<td class="column-4">
 &#63;
</td>

<td class="column-5">
 ?
</td>

<td class="column-6">
 Question mark
</td>
<td class="column-2">
 40
</td>

<td class="column-3">
 1000000
</td>

<td class="column-4">
 &#64;
</td>

<td class="column-5">
 @
</td>

<td class="column-6">
 At sign
</td>
<td class="column-2">
 41
</td>

<td class="column-3">
 1000001
</td>

<td class="column-4">
 &#65;
</td>

<td class="column-5">
 A
</td>

<td class="column-6">
 Capital A
</td>
<td class="column-2">
 42
</td>

<td class="column-3">
 1000010
</td>

<td class="column-4">
 &#66;
</td>

<td class="column-5">
 B
</td>

<td class="column-6">
 Capital B
</td>
<td class="column-2">
 43
</td>

<td class="column-3">
 1000011
</td>

<td class="column-4">
 &#67;
</td>

<td class="column-5">
 C
</td>

<td class="column-6">
 Capital C
</td>
<td class="column-2">
 44
</td>

<td class="column-3">
 1000100
</td>

<td class="column-4">
 &#68;
</td>

<td class="column-5">
 D
</td>

<td class="column-6">
 Capital D
</td>
<td class="column-2">
 45
</td>

<td class="column-3">
 1000101
</td>

<td class="column-4">
 &#69;
</td>

<td class="column-5">
 E
</td>

<td class="column-6">
 Capital E
</td>
<td class="column-2">
 46
</td>

<td class="column-3">
 1000110
</td>

<td class="column-4">
 &#70;
</td>

<td class="column-5">
 F
</td>

<td class="column-6">
 Capital F
</td>
<td class="column-2">
 47
</td>

<td class="column-3">
 1000111
</td>

<td class="column-4">
 &#71;
</td>

<td class="column-5">
 G
</td>

<td class="column-6">
 Capital G
</td>
<td class="column-2">
 48
</td>

<td class="column-3">
 1001000
</td>

<td class="column-4">
 &#72;
</td>

<td class="column-5">
 H
</td>

<td class="column-6">
 Capital H
</td>
<td class="column-2">
 49
</td>

<td class="column-3">
 1001001
</td>

<td class="column-4">
 &#73;
</td>

<td class="column-5">
 I
</td>

<td class="column-6">
 Capital I
</td>
<td class="column-2">
 4A
</td>

<td class="column-3">
 1001010
</td>

<td class="column-4">
 &#74;
</td>

<td class="column-5">
 J
</td>

<td class="column-6">
 Capital J
</td>
<td class="column-2">
 4B
</td>

<td class="column-3">
 1001011
</td>

<td class="column-4">
 &#75;
</td>

<td class="column-5">
 K
</td>

<td class="column-6">
 Capital K
</td>
<td class="column-2">
 4C
</td>

<td class="column-3">
 1001100
</td>

<td class="column-4">
 &#76;
</td>

<td class="column-5">
 L
</td>

<td class="column-6">
 Capital L
</td>
<td class="column-2">
 4D
</td>

<td class="column-3">
 1001101
</td>

<td class="column-4">
 &#77;
</td>

<td class="column-5">
 M
</td>

<td class="column-6">
 Capital M
</td>
<td class="column-2">
 4E
</td>

<td class="column-3">
 1001110
</td>

<td class="column-4">
 &#78;
</td>

<td class="column-5">
 N
</td>

<td class="column-6">
 Capital N
</td>
<td class="column-2">
 4F
</td>

<td class="column-3">
 1001111
</td>

<td class="column-4">
 &#79;
</td>

<td class="column-5">
 O
</td>

<td class="column-6">
 Capital O
</td>
<td class="column-2">
 50
</td>

<td class="column-3">
 1010000
</td>

<td class="column-4">
 &#80;
</td>

<td class="column-5">
 P
</td>

<td class="column-6">
 Capital P
</td>
<td class="column-2">
 51
</td>

<td class="column-3">
 1010001
</td>

<td class="column-4">
 &#81;
</td>

<td class="column-5">
 Q
</td>

<td class="column-6">
 Capital Q
</td>
<td class="column-2">
 52
</td>

<td class="column-3">
 1010010
</td>

<td class="column-4">
 &#82;
</td>

<td class="column-5">
 R
</td>

<td class="column-6">
 Capital R
</td>
<td class="column-2">
 53
</td>

<td class="column-3">
 1010011
</td>

<td class="column-4">
 &#83;
</td>

<td class="column-5">
 S
</td>

<td class="column-6">
 Capital S
</td>
<td class="column-2">
 54
</td>

<td class="column-3">
 1010100
</td>

<td class="column-4">
 &#84;
</td>

<td class="column-5">
 T
</td>

<td class="column-6">
 Capital T
</td>
<td class="column-2">
 55
</td>

<td class="column-3">
 1010101
</td>

<td class="column-4">
 &#85;
</td>

<td class="column-5">
 U
</td>

<td class="column-6">
 Capital U
</td>
<td class="column-2">
 56
</td>

<td class="column-3">
 1010110
</td>

<td class="column-4">
 &#86;
</td>

<td class="column-5">
 V
</td>

<td class="column-6">
 Capital V
</td>
<td class="column-2">
 57
</td>

<td class="column-3">
 1010111
</td>

<td class="column-4">
 &#87;
</td>

<td class="column-5">
 W
</td>

<td class="column-6">
 Capital W
</td>
<td class="column-2">
 58
</td>

<td class="column-3">
 1011000
</td>

<td class="column-4">
 &#88;
</td>

<td class="column-5">
 X
</td>

<td class="column-6">
 Capital X
</td>
<td class="column-2">
 59
</td>

<td class="column-3">
 1011001
</td>

<td class="column-4">
 &#89;
</td>

<td class="column-5">
 Y
</td>

<td class="column-6">
 Capital Y
</td>
<td class="column-2">
 5A
</td>

<td class="column-3">
 1011010
</td>

<td class="column-4">
 &#90;
</td>

<td class="column-5">
 Z
</td>

<td class="column-6">
 Capital Z
</td>
<td class="column-2">
 5B
</td>

<td class="column-3">
 1011011
</td>

<td class="column-4">
 [
</td>

<td class="column-5">
 [
</td>

<td class="column-6">
 Left square bracket
</td>
<td class="column-2">
 5C
</td>

<td class="column-3">
 1011100
</td>

<td class="column-4">
 &#92;
</td>

<td class="column-5">
 \
</td>

<td class="column-6">
 Backslash
</td>
<td class="column-2">
 5D
</td>

<td class="column-3">
 1011101
</td>

<td class="column-4">
 ]
</td>

<td class="column-5">
 ]
</td>

<td class="column-6">
 Right square bracket
</td>
<td class="column-2">
 5E
</td>

<td class="column-3">
 1011110
</td>

<td class="column-4">
 &#94;
</td>

<td class="column-5">
 ^
</td>

<td class="column-6">
 Caret / circumflex
</td>
<td class="column-2">
 5F
</td>

<td class="column-3">
 1011111
</td>

<td class="column-4">
 &#95;
</td>

<td class="column-5">
 _
</td>

<td class="column-6">
 Underscore
</td>
<td class="column-2">
 60
</td>

<td class="column-3">
 1100000
</td>

<td class="column-4">
 &#96;
</td>

<td class="column-5">
 `
</td>

<td class="column-6">
 Grave / accent
</td>
<td class="column-2">
 61
</td>

<td class="column-3">
 1100001
</td>

<td class="column-4">
 &#97;
</td>

<td class="column-5">
 a
</td>

<td class="column-6">
 Small a
</td>
<td class="column-2">
 62
</td>

<td class="column-3">
 1100010
</td>

<td class="column-4">
 &#98;
</td>

<td class="column-5">
 b
</td>

<td class="column-6">
 Small b
</td>
<td class="column-2">
 63
</td>

<td class="column-3">
 1100011
</td>

<td class="column-4">
 &#99;
</td>

<td class="column-5">
 c
</td>

<td class="column-6">
 Small c
</td>
<td class="column-2">
 64
</td>

<td class="column-3">
 1100100
</td>

<td class="column-4">
 &#100;
</td>

<td class="column-5">
 d
</td>

<td class="column-6">
 Small d
</td>
<td class="column-2">
 65
</td>

<td class="column-3">
 1100101
</td>

<td class="column-4">
 &#101;
</td>

<td class="column-5">
 e
</td>

<td class="column-6">
 Small e
</td>
<td class="column-2">
 66
</td>

<td class="column-3">
 1100110
</td>

<td class="column-4">
 &#102;
</td>

<td class="column-5">
 f
</td>

<td class="column-6">
 Small f
</td>
<td class="column-2">
 67
</td>

<td class="column-3">
 1100111
</td>

<td class="column-4">
 &#103;
</td>

<td class="column-5">
 g
</td>

<td class="column-6">
 Small g
</td>
<td class="column-2">
 68
</td>

<td class="column-3">
 1101000
</td>

<td class="column-4">
 &#104;
</td>

<td class="column-5">
 h
</td>

<td class="column-6">
 Small h
</td>
<td class="column-2">
 69
</td>

<td class="column-3">
 1101001
</td>

<td class="column-4">
 &#105;
</td>

<td class="column-5">
 i
</td>

<td class="column-6">
 Small i
</td>
<td class="column-2">
 6A
</td>

<td class="column-3">
 1101010
</td>

<td class="column-4">
 &#106;
</td>

<td class="column-5">
 j
</td>

<td class="column-6">
 Small j
</td>
<td class="column-2">
 6B
</td>

<td class="column-3">
 1101011
</td>

<td class="column-4">
 &#107;
</td>

<td class="column-5">
 k
</td>

<td class="column-6">
 Small k
</td>
<td class="column-2">
 6C
</td>

<td class="column-3">
 1101100
</td>

<td class="column-4">
 &#108;
</td>

<td class="column-5">
 l
</td>

<td class="column-6">
 Small l
</td>
<td class="column-2">
 6D
</td>

<td class="column-3">
 1101101
</td>

<td class="column-4">
 &#109;
</td>

<td class="column-5">
 m
</td>

<td class="column-6">
 Small m
</td>
<td class="column-2">
 6E
</td>

<td class="column-3">
 1101110
</td>

<td class="column-4">
 &#110;
</td>

<td class="column-5">
 n
</td>

<td class="column-6">
 Small n
</td>
<td class="column-2">
 6F
</td>

<td class="column-3">
 1101111
</td>

<td class="column-4">
 &#111;
</td>

<td class="column-5">
 o
</td>

<td class="column-6">
 Small o
</td>
<td class="column-2">
 70
</td>

<td class="column-3">
 1110000
</td>

<td class="column-4">
 &#112;
</td>

<td class="column-5">
 p
</td>

<td class="column-6">
 Small p
</td>
<td class="column-2">
 71
</td>

<td class="column-3">
 1110001
</td>

<td class="column-4">
 &#113;
</td>

<td class="column-5">
 q
</td>

<td class="column-6">
 Small q
</td>
<td class="column-2">
 72
</td>

<td class="column-3">
 1110010
</td>

<td class="column-4">
 &#114;
</td>

<td class="column-5">
 r
</td>

<td class="column-6">
 Small r
</td>
<td class="column-2">
 73
</td>

<td class="column-3">
 1110011
</td>

<td class="column-4">
 &#115;
</td>

<td class="column-5">
 s
</td>

<td class="column-6">
 Small s
</td>
<td class="column-2">
 74
</td>

<td class="column-3">
 1110100
</td>

<td class="column-4">
 &#116;
</td>

<td class="column-5">
 t
</td>

<td class="column-6">
 Small t
</td>
<td class="column-2">
 75
</td>

<td class="column-3">
 1110101
</td>

<td class="column-4">
 &#117;
</td>

<td class="column-5">
 u
</td>

<td class="column-6">
 Small u
</td>
<td class="column-2">
 76
</td>

<td class="column-3">
 1110110
</td>

<td class="column-4">
 &#118;
</td>

<td class="column-5">
 v
</td>

<td class="column-6">
 Small v
</td>
<td class="column-2">
 77
</td>

<td class="column-3">
 1110111
</td>

<td class="column-4">
 &#119;
</td>

<td class="column-5">
 w
</td>

<td class="column-6">
 Small w
</td>
<td class="column-2">
 78
</td>

<td class="column-3">
 1111000
</td>

<td class="column-4">
 &#120;
</td>

<td class="column-5">
 x
</td>

<td class="column-6">
 Small x
</td>
<td class="column-2">
 79
</td>

<td class="column-3">
 1111001
</td>

<td class="column-4">
 &#121;
</td>

<td class="column-5">
 y
</td>

<td class="column-6">
 Small y
</td>
<td class="column-2">
 7A
</td>

<td class="column-3">
 1111010
</td>

<td class="column-4">
 &#122;
</td>

<td class="column-5">
 z
</td>

<td class="column-6">
 Small z
</td>
<td class="column-2">
 7B
</td>

<td class="column-3">
 1111011
</td>

<td class="column-4">
 &#123;
</td>

<td class="column-5">
 {
</td>

<td class="column-6">
 Left curly bracket
</td>
<td class="column-2">
 7C
</td>

<td class="column-3">
 1111100
</td>

<td class="column-4">
 &#124;
</td>

<td class="column-5">
 |
</td>

<td class="column-6">
 Vertical bar
</td>
<td class="column-2">
 7D
</td>

<td class="column-3">
 1111101
</td>

<td class="column-4">
 &#125;
</td>

<td class="column-5">
 }
</td>

<td class="column-6">
 Right curly bracket
</td>
<td class="column-2">
 7E
</td>

<td class="column-3">
 1111110
</td>

<td class="column-4">
 &#126;
</td>

<td class="column-5">
 ~
</td>

<td class="column-6">
 Tilde
</td>
<td class="column-2">
 7F
</td>

<td class="column-3">
 1111111
</td>

<td class="column-4">
 &#127;
</td>

<td class="column-5">
 DEL
</td>

<td class="column-6">
 Delete
</td>
<td class="column-2">
 80
</td>

<td class="column-3">
 10000000
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xC7;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 81
</td>

<td class="column-3">
 10000001
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xFC;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 82
</td>

<td class="column-3">
 10000010
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xE9;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 83
</td>

<td class="column-3">
 10000011
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xE2;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 84
</td>

<td class="column-3">
 10000100
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xE4;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 85
</td>

<td class="column-3">
 10000101
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xE0;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 86
</td>

<td class="column-3">
 10000110
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xE5;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 87
</td>

<td class="column-3">
 10000111
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xE7;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 88
</td>

<td class="column-3">
 10001000
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xEA;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 89
</td>

<td class="column-3">
 10001001
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xEB;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 8A
</td>

<td class="column-3">
 10001010
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xE8;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 8B
</td>

<td class="column-3">
 10001011
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xEF;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 8C
</td>

<td class="column-3">
 10001100
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xEE;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 8D
</td>

<td class="column-3">
 10001101
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xEC;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 8E
</td>

<td class="column-3">
 10001110
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xC4;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 8F
</td>

<td class="column-3">
 10001111
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xC5;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 90
</td>

<td class="column-3">
 10010000
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xC9;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 91
</td>

<td class="column-3">
 10010001
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xE6;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 92
</td>

<td class="column-3">
 10010010
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xC6;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 93
</td>

<td class="column-3">
 10010011
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xF4;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 94
</td>

<td class="column-3">
 10010100
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xF6;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 95
</td>

<td class="column-3">
 10010101
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xF2;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 96
</td>

<td class="column-3">
 10010110
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xFB;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 97
</td>

<td class="column-3">
 10010111
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xF9;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 98
</td>

<td class="column-3">
 10011000
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xFF;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 99
</td>

<td class="column-3">
 10011001
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xD6;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 9A
</td>

<td class="column-3">
 10011010
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xDC;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 9B
</td>

<td class="column-3">
 10011011
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xA2;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 9C
</td>

<td class="column-3">
 10011100
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xA3;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 9D
</td>

<td class="column-3">
 10011101
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xA5;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 9E
</td>

<td class="column-3">
 10011110
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x20A7;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 9F
</td>

<td class="column-3">
 10011111
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x192;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 A0
</td>

<td class="column-3">
 10100000
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xE1;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 A1
</td>

<td class="column-3">
 10100001
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xED;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 A2
</td>

<td class="column-3">
 10100010
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xF3;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 A3
</td>

<td class="column-3">
 10100011
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xFA;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 A4
</td>

<td class="column-3">
 10100100
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xF1;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 A5
</td>

<td class="column-3">
 10100101
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xD1;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 A6
</td>

<td class="column-3">
 10100110
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xAA;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 A7
</td>

<td class="column-3">
 10100111
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xBA;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 A8
</td>

<td class="column-3">
 10101000
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xBF;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 A9
</td>

<td class="column-3">
 10101001
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2310;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 AA
</td>

<td class="column-3">
 10101010
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xAC;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 AB
</td>

<td class="column-3">
 10101011
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xBD;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 AC
</td>

<td class="column-3">
 10101100
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xBC;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 AD
</td>

<td class="column-3">
 10101101
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xA1;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 AE
</td>

<td class="column-3">
 10101110
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xAB;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 AF
</td>

<td class="column-3">
 10101111
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xBB;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 B0
</td>

<td class="column-3">
 10110000
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2591;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 B1
</td>

<td class="column-3">
 10110001
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2592;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 B2
</td>

<td class="column-3">
 10110010
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2593;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 B3
</td>

<td class="column-3">
 10110011
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2502;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 B4
</td>

<td class="column-3">
 10110100
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2524;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 B5
</td>

<td class="column-3">
 10110101
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2561;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 B6
</td>

<td class="column-3">
 10110110
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2562;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 B7
</td>

<td class="column-3">
 10110111
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2556;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 B8
</td>

<td class="column-3">
 10111000
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2555;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 B9
</td>

<td class="column-3">
 10111001
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2563;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 BA
</td>

<td class="column-3">
 10111010
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2551;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 BB
</td>

<td class="column-3">
 10111011
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2557;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 BC
</td>

<td class="column-3">
 10111100
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x255D;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 BD
</td>

<td class="column-3">
 10111101
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x255C;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 BE
</td>

<td class="column-3">
 10111110
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x255B;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 BF
</td>

<td class="column-3">
 10111111
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2510;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 C0
</td>

<td class="column-3">
 11000000
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2514;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 C1
</td>

<td class="column-3">
 11000001
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2534;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 C2
</td>

<td class="column-3">
 11000010
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x252C;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 C3
</td>

<td class="column-3">
 11000011
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x251C;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 C4
</td>

<td class="column-3">
 11000100
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2500;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 C5
</td>

<td class="column-3">
 11000101
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x253C;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 C6
</td>

<td class="column-3">
 11000110
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x255E;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 C7
</td>

<td class="column-3">
 11000111
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x255F;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 C8
</td>

<td class="column-3">
 11001000
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x255A;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 C9
</td>

<td class="column-3">
 11001001
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2554;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 CA
</td>

<td class="column-3">
 11001010
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2569;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 CB
</td>

<td class="column-3">
 11001011
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2566;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 CC
</td>

<td class="column-3">
 11001100
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2560;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 CD
</td>

<td class="column-3">
 11001101
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2550;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 CE
</td>

<td class="column-3">
 11001110
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x256C;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 CF
</td>

<td class="column-3">
 11001111
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2567;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 D0
</td>

<td class="column-3">
 11010000
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2568;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 D1
</td>

<td class="column-3">
 11010001
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2564;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 D2
</td>

<td class="column-3">
 11010010
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2565;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 D3
</td>

<td class="column-3">
 11010011
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2559;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 D4
</td>

<td class="column-3">
 11010100
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2558;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 D5
</td>

<td class="column-3">
 11010101
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2552;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 D6
</td>

<td class="column-3">
 11010110
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2553;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 D7
</td>

<td class="column-3">
 11010111
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x256B;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 D8
</td>

<td class="column-3">
 11011000
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x256A;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 D9
</td>

<td class="column-3">
 11011001
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2518;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 DA
</td>

<td class="column-3">
 11011010
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x250C;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 DB
</td>

<td class="column-3">
 11011011
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2588;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 DC
</td>

<td class="column-3">
 11011100
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2584;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 DD
</td>

<td class="column-3">
 11011101
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x258C;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 DE
</td>

<td class="column-3">
 11011110
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2590;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 DF
</td>

<td class="column-3">
 11011111
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2580;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 E0
</td>

<td class="column-3">
 11100000
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x3B1;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 E1
</td>

<td class="column-3">
 11100001
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xDF;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 E2
</td>

<td class="column-3">
 11100010
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x393;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 E3
</td>

<td class="column-3">
 11100011
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x3C0;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 E4
</td>

<td class="column-3">
 11100100
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x3A3;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 E5
</td>

<td class="column-3">
 11100101
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x3C3;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 E6
</td>

<td class="column-3">
 11100110
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xB5;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 E7
</td>

<td class="column-3">
 11100111
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x3C4;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 E8
</td>

<td class="column-3">
 11101000
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x3A6;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 E9
</td>

<td class="column-3">
 11101001
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x398;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 EA
</td>

<td class="column-3">
 11101010
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x3A9;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 EB
</td>

<td class="column-3">
 11101011
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x3B4;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 EC
</td>

<td class="column-3">
 11101100
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x221E;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 ED
</td>

<td class="column-3">
 11101101
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x3C6;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 EE
</td>

<td class="column-3">
 11101110
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x3B5;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 EF
</td>

<td class="column-3">
 11101111
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2229;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 F0
</td>

<td class="column-3">
 11110000
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2261;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 F1
</td>

<td class="column-3">
 11110001
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xB1;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 F2
</td>

<td class="column-3">
 11110010
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2265;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 F3
</td>

<td class="column-3">
 11110011
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2264;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 F4
</td>

<td class="column-3">
 11110100
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2320;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 F5
</td>

<td class="column-3">
 11110101
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2321;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 F6
</td>

<td class="column-3">
 11110110
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xF7;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 F7
</td>

<td class="column-3">
 11110111
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2248;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 F8
</td>

<td class="column-3">
 11111000
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xB0;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 F9
</td>

<td class="column-3">
 11111001
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x2219;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 FA
</td>

<td class="column-3">
 11111010
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xB7;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 FB
</td>

<td class="column-3">
 11111011
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x221A;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 FC
</td>

<td class="column-3">
 11111100
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x207F;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 FD
</td>

<td class="column-3">
 11111101
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#xB2;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 FE
</td>

<td class="column-3">
 11111110
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
 &#x25A0;
</td>

<td class="column-6">
</td>
<td class="column-2">
 FF
</td>

<td class="column-3">
 11111111
</td>

<td class="column-4">
 -
</td>

<td class="column-5">
</td>

<td class="column-6">
</td>
Dec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255